BASINDA BİZ

写真
プレス (トルコ語で)
ビデオギャラリー (トルコ語で)

StarTV Mini Aikido

 

Kanal Türk - Zühtü Akıllı Sensei ile Aikido

 

TRT Çocuk - Çocuk Aikido

 

 

ビジュアル

1
1
1