AİKİDONUN KATTIKLARI

<< Geri

Aikido, geçmişi uzun zaman öncesine dayanan, felsefi yönü ağır basan bir savaş sanatı olduğundan başta kültürel birikimime büyük katkısı olup bana olayları farklı yönlerden ele alabilme yetisi kazandırdı.

Antrenmanlar sırasında insanın kendi vücudunu tanıması gerektiğini; dengenin, duruşun ve adımların önemini gösterdi. Yarattığı fiziksel yorgunluk günlük hayatın stresinden uzaklaştırmada ve istediğim zaman zihnimi kolayca boşaltmamda yardımcı oldu. Birçok fiziksel katkısının yanı sıra hayatımı disipline etmeyi; gerek sosyal, gerekse psikolojik olarak kendimi kontrol edebilmeyi ve bunun yanında arkadaşlarımla olan ilişkilerimi düzenlemeyi bana öğretti. Ruhsal dengemi kurma ve mantıklı düşünebilme konusunda bana birçok katkısı oldu. En başta, sporun insan sağlığı üzerindeki önemini bana kavrattı. İnsan üzerinde sağladığı dinginlikle okul hayatımdaki başarılarımda büyük etkisi oldu. Günlük hayattaki basit ve üst düzey motor becerilerimi kayda değer bir şekilde geliştirdi.

 

Tolga ŞABANOĞLU