Vuruşlar

<< Back

Atemi : Ölümcül noktalara yapılan her türlü vuruş 

Mune Tsuki : Kemer hizasına yapılan vuruş 

Shomen Uchi : Kafanın ön kısmına yapılan vuruş 

Tsuki : Yumruk 

Yokomen Uchi : Kafanın yanlarına yapılan vuruş