Duruşlar

<< Back

Ai Hanmi : Uke ve Nage'nin aynı ayaklarının önde olduğu uyumlu duruş 

Chudan : Orta gart pozisyonu 

Gedan : Alt gart pozisyonu 

Gyaku Hanmi : Uke ve Nage'nin zıt ayaklarının önde olduğu karşıt duruş 

Jodan : Yüksek gart pozisyonu 

Kamae : Temel ayakta duruş pozisyonu. 

Seiza : Dizlerin üstünde oturuş